Velkommen til Kiteboarding Danmark!


Formålet med Kiteboarding Danmark er at varetage danske kitesurferes brede interesser for at kunne udøve deres sport. Herunder at udbrede kendskabet til kitesurfing, så det kan blive anerkendt som en seriøs idræt på linie med andre sportsgrene, og så at kitesurferne kan blive hørt som en samlet interessegruppe.

Det er også et formål at udvikle kitesurfing med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv, og give medlemmerne lyst til selv at engagere sig aktivt i foreningen.

Hjemmesiden her er vores ”Klubhus”, hvor vi håber at mange spændende snakke kan folde sig ud mellem jer medlemmer på vores nye forum. Alt arbejde omkring Kiteboarding Danmark udføres af frivillige kræfter, så tag godt imod os og bær over med evt. mangler. Det er jer medlemmer, som er med til at forme KBDK, så vi kommer til at vokse os større og bedre med tiden!

De opgaver, som vi i første omgang ser muligheder for at løfte i KBDK er:

  • Overordnet koordinering af spot-interesser i dialog med myndigheder, ejere osv.
  • Natura2000 og andre fredninger eller miljøsager
  • Forbedring af spots (eksempel: launch i Landerslev eller bedre forhold i Amager Strandpark e.l.)
  • Overordnet koordinering og standard for uddannelse af instruktører i Danmark.
  • Sikkerhedsindsatsen, hvor der skal arbejdes med bedre oplysning og forebyggelse af ulykker.

Den første store udfordring, som vi stod overfor, var selvfølgelig sagen om de kommende Natura2000 fredninger, som vi var bekymrede for kunne medføre forbud mod at kitesurfe på mange af Danmarks bedste kitespots. Høringsrunden i forbindelse med Natura2000 var også den egentlige årsag til, at vi måtte indse, at kitesurferne ikke længere kunne stå alene men har brug for at alliere sig med en stor, veletableret organisation som Dansk Sejlunion (DS) i ryggen.

Ved at organisere os under Dansk Sejlunion hat vi opnået en række fordele. Først og fremmest kan vi trække på deres ansatte jurister, presseafdeling og deres specialister i miljøspørgsmål. Og der bliver muligheder for at få del i gode forsikringsordninger på en lang række områder.

Gennem DS har vi også fået mulighed for at arrangere et officielt DM, hvor vinderne får officielle titler med godkendelse af DIF (hvilket skaber bedre betingelser for presseomtale og sponsorer).

En ambition er også at kunne udvikle en alternativ organisationsform, hvor vi bevarer så meget som muligt af den oprindelige frihed ved ikke at være fysisk organiseret, men samtidig kan opfylde Dansk Sejlunions behov for en vis orden. F.eks. afholder vi generalforsamlinger virtuelt herinde på siden, så de kan blive så landsdækkende og demokratiske som muligt. 

Vi håber, at du vil deltage aktivt eller melde dig ind i KBDK for at støtte arbejdet for de danske kitesurfere.

Historik
Vores forenings historie er, at Kiteboarding Danmark (KBDK) hidtil har beskæftiget sig med at arrangere Kitetouren, og at stævne-deltagerne har været vores medlemmer.

Men på generalforsamlingen 23/9 2007 blev det vedtaget, at KBDK fremover skal være en forening for bredden og meldes ind under Dansk Sejlunion, for at vi kan stå stærkere - især i arbejdet med at bevare vores kitespots. Kitetouren kommer fremover til at ligge som en økonomisk selvstændig aktivitet under KBDK på linie med andre uafhængige projekter.

Kiteboarding Danmark / KBDK


Seneste nyheder

Kommende events