Certificerede kiteskoler

Alle kan lære at kitesurfe. Men kitesurfing kan være farligt, og derfor anbefaler Dansk Sejlunion og Kiteboarding Danmark begyndere at tage et kursus hos en certificeret kiteskole. 

For dig som kommende udøver, kan du enkelt finde frem til en certificeret kiteskole i dit område. Ved at vælge en certificeret kiteskole, kan du nedenfor læse, hvilke krav der stilles til at opnå sådan en certificering. Dette gør at du som deltager i et kitekursus vil modtage undervisning i henhold til de krav som er stillet fra Kiteboarding Danmark og Dansk Sejlunion.

Tager du et kursus hos en af vores certificerede skoler kan du få gratis medlemskab af KBDK resten af året. Det tilmelder du dig ved at vælge årskontingent og derefter 'gratis'

Ved at klikke videre på linket får du en opdateret liste over kiteskoler som har opnået Dansk Sejlunions certificering for kiteskoler.

 

 Fordele for certificerede kiteskoler 

  • Dansk Sejlunion og Kiteboarding Danmark står inde for kiteskolens undervisningskvalitet.
  • Certificerede kiteskoler fremgår på Dansk Sejlunions og Kiteboarding Danmarks hjemmesider (medmindre det ikke ønskes).
  • Det fremgår af Dansk Sejlunions og Kiteboarding Danmarks anbefalinger af certificerede kiteskoler, at "Kitesurfer diplomerne" er kiteskolens og den nye udøvers aftale om, hvornår man forsvarligt selv kan komme videre i sporten.
  • Certificerede kiteskoler anvender Dansk Sejlunions diplomer og materialer.

At blive certificeret kiteskole er et tilbud fra Dansk Sejlunion til alle kiteskoler, som ønsker at tilbyde nye udøvere en høj kvalitet af instruktion under sikkerhedsmæssigt forsvarlige omstændigheder

Dansk Sejlunions krav

Alle instruktører, som varetager praktisk instruktion og udstedelse af "Kitesurfer" diplomer, skal have bestået den teoretiske og praktiske del af Dansk Sejlunions
Kitesurf instruktøruddannelse.

Det er lovpligtigt, at instruktører i kommerciel sammenhæng har bestået et førstehjælpskursus, som er anerkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Se mere her.

Kiteskolen anvender og overholder alle punkter på Dansk Sejlunions "Kitesurfer 1" diplom". Dette gælder ved alle typer af kitekurser eller kiteevents. Desuden anvender kiteskolen Dansk Sejlunions introduktionsmateriale "Guide til nye kitesurfere".

Hvis kiteskolen udbyder andre typer af kurser/events end "DS-kitekurser" eller lignende anerkendt standard, skal kiteskolen tydeligt henvise til Dansk Sejlunions anbefalinger for hensigtmæssig instruktion på kiteskolens evt. hjemmeside(r).

En certificering af en kiteskole har en varighed på 1 år af gangen, hvilket fremgår af en kontrakt mellem den certificerede kiteskole og Dansk Sejlunion. 
Omgås certificeringen spekulativt, eller bedriver kiteskolen eller instruktører aktiviteter, som ikke harmonerer med Dansk Sejlunions værdigrundlag, bliver certificeringen omgående inddraget. Dette gælder bl.a. illoyal adfærd på internettet, der betragtes som et alvorligt brud på samarbejde. Et evt. samarbejde/certificering efter brud på gensidig loyalitet genoptages tidligst efter 1 år.

En certificeret kiteskole kan ikke benytte sig af andre kiteskoler som underleverandør, medmindre disse er certificerede. Herunder henvises der til markedsføringsloven og forbrugerombudsmandens anvisninger for god domæneskik.

Til alle typer af kitekurser eller kiteevents udfyldes der et standardtilmeldingsskema i genpart til kursisten. Af dette tydeliggøres det hvilket niveau, kursisten kan forvente at opnå på kitekurset. Hvis kursisten har købt et "DS-kitekursus" og ikke opnår niveauet, skal den certificerede instruktør evaluere forløbet ved hjælp af et standardevalueringsskema.

Dansk Sejlunion kan lejlighedsvis besøge certificerede kiteskoler uden varsel.

Øvrige specifikke krav om sikkerhed til kurser i kitesurfing fremgår af "
Kitesurfer Diplomerne" og i Dansk Sejlunions uddannelsesmaterialer til certificerede kitesurfing instruktører.

Kiteskolen efterlever dansk lovgivning i alle henseender.

Lovgivning for virksomheder samt efterskoler/højskoler:

Inden for professionel/kommerciel oplæring i alle typer af vandsport, herunder kitesurfing, skal instruktion/events foregå i henhold til Søfartsstyrelsens regelsæt om hensigtmæssig instruktion og sikkerhed. Søfartsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet.

Søfartsstyrelsens stiller krav til uddannelse og formulering af en sikkerhedsinstruks for alle typer af professionel/kommerciel oplæring i vandsport.
 

Læs regelsættet på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Desuden skal kommercielle kiteskoler tegne lovpligtig arbejdsgiverforsikring og erhvervsansvarsforsikring.

§ Hvis du er begynder og fx vil tage et kursus i kitesurfing, handler det om DIN sikkerhed!
§ Hvis du er instruktør, vedrører Søfartsstyrelsens regelsæt bl.a. DINE arbejdsvilkår og jura, herunder krav om at være kvalificeret instruktør. Du kan som instruktør komme i en meget alvorlig situation ift. Dansk lovgivning, hvis ikke du er kvalificeret instruktør!
§ Hvis du er instruktør, skal du altid sikre dig, at din arbejdsgiver har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som dækker den aktuelle arbejdsaktivitet (instruktion), og at din arbejdsgiver har en erhvervsansvarsforsikring. I tilfælde af et uheld er du dårligt stillet, hvis ikke forsikringerne er fyldestgørende!

Søfartsstyrelsens regelsæt, som er dansk lovgivning for kommercielle aktører inden for kommerciel oplæring i vandsport, vedrører ikke almindelige aktiviteter på foreningsniveau.

Seneste nyheder

Kommende events