Klubmodul henter siden
Bestyrelsesmøde den 22. marts 2021
Majbrit Keinicke

  22.02.2021
  23:31

Deltagere: Rasmus Salomon, Jørgen Schubert, Morten Lander, Majbrit Keinicke
Afbud: Søren Gabriel 

Dagsorden
 • DS/KBDK kitefoil weekend

  • Hvis der kommer en lignende weekend, skal der være mere styr på tilmeldingerne, da KBDK brugte mange timer på at få sejlerne til at betale for medlemskab på 150,- mod gratis deltagelse i foil weekend.

 • Internationale medlemskab

  • Vi har givet de sejlere besked som har konkurreret internationalt sidste år, at de skal opgraderes til det medlemsskab på 450 kr. Vi overvejer at sende en informerende mail ud til alle sejlere.

 • Kitetour

  • Alt kører og vi bliver klar til sæson start.

 • DM kitefoil

  • Der er kommet forslag fra kitefoil miljøet om at lave et DM, evt. noget som ligger i forbindelse med Kitetour.

 • DS instruktør

  • Der er blevet arbejdet på at lave et opgradering af instruktøruddannelse, som vil blive udrullet i 2021.

 • Indkommende forslag til generalforsamlingen nederst med småt skrift:

  • Vi synes det er nogle gode iagttagelser, vi er allerede en del af den officielle uddannelse, som bliver drevet af DS. Vi har på KBDK et google kort som let giver overblikket over fredning og sejlladsforbud, og mener ikke at vi kan gøre det bedre. Måske er det selvsamme som henvises til? Angående en side på engelsk, er det ikke noget vi kan prioritere at få stablet på benene lige pt.

1. Jeg synes der skal arbejdes aktivt for at gøre kitesurfing mere sikkert ved at oplyse om, at INGEN bør kitesurfe uden at have været på kursus først hos en ICO instruktør.
Vi er alt for mange på vandet og niveauet er blevet markant lavere under corona tiden. Mange kan ikke launche en kite eller lave body drag. Sporten et blevet farligere med flere mennesker på vandet og mindre plads til fejl. Nogle risici kan ikke undgås men mange er pga. uvidenhed.

2. Der arbejdes aktivt for at oplysninger om fredning (beskyttede) og sejlbare områder deles. Unionen arbejder aktivt for oplysning og skiltning på relevante strande og kontakter myndighederne. Google har også et interaktivt kort som viser fredede områder ved kysterne, som ICO instruktører også kan informere om. Det skabes en centraliseret hjemmeside/link med oplysninger.

3. Der arbejdes på en specifik og konkret hjemmeside til kitesurfing på engelsk, hvor man informerer om tips, tricks og kurser. I stil med kitesurferen, som desværre er overtaget/overløbet af Facebook, som er mere useriøst og uegnet til at oplyse folk om eksempelvis relevante kurser og fredninger.

Referent: Rasmus Salomon 

Seneste nyheder

Kommende events