Klubmodul henter siden
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 16
Majbrit Keinicke

  11.10.2016
  22:04

Dagsorden til mødet (er punkterne med fed skrift)

Deltager:

Majbrit Keinicke

Jørgen Schubert

Rasmus Salomon

Feedback på hjemmeside

Vi snakkede om at alle nyhederne skulle over på den nye side.

Vi sløjfer de kbdk mails, som vi ikke bruger længere, så bruger vi vores egne mails.

Der skal laves lidt om på info punktet på hjemmesiden.

Der er lavet en fane som hedder stævner, det er meningen at folk som laver stævner, kan få dem ind og ligge på kbdk.dk

Webmand som kan ligge nyheder på KBDK

Schubert vil stå for at ligge nyheder på kbdk, så må vi alle hjælpe med at sende nyheder til ham som han lægge på.

Tekst til opstart af generalforsamling (drejer sig om indkommende forslag fra medlemmerne)

Nu nærmer vi os årets generalforsamling i kbdk. Hvis man som medlem har noget, som man gerne ser bliver taget op, kan man sende forslaget til Rasmussalomon@gmail.com

Der kan sendes punkter ind fra d. 12/10 og frem til d. 26/10

Moderator under generalforsamlingen.

Vi håber på Morten Lander vil tage sig af den opgave.

Problemer ved Vedbæk surfklub.

Vi har fået en henvendelse fra et medlem omkring et farlig badebro, som kommunen har sat op. De har bedt kbdk om hjælp, vi har haft kontakt til DS og de vil gerne gå ind i sagen.

Evt.

Intet

Tak for et godt møde.

Ref. Rasmus Salomon 
Majbrit Keinicke

  11.10.2016
  22:06
se referatet ovenfor

Seneste nyheder

Kommende events