Klubmodul henter siden
Referat bestyrelsesmøde 15. marts 2018
Majbrit Keinicke

  15.03.2018
  20:42
Dagsorden og referat i kursiv under hvert punkt

Deltagere: Jørgen Schubert, Morten Lander, Rasmus Salomon og Majbrit Keinicke
Afbud: Søren Gabriel, Thomas Aabling

Generalforsamling
61 medlemmer har deltaget og stemt i den udsendte mail.
Alle 3 bestyrelsesmedlemmer (Morten, Søren og Thomas) der var på valg, er stemt ind igen.
Kontingent fortsætter uændret med 150,- i dette år.
De 2 vedtægtsændringer er godkendt med overvældende flertal, så generalforsamlingen fremover afholdes i januar og afstemninger foregår i Google Forms.
 
Kitefoil race 
Den 13. marts repræsenterede Jørgen Schubert og Morten Lander Kiteboarding Danmark ved et møde hos Dansk Sejlunion. Mødet omhandlede kitefoil sejleres mulige deltagelse i fremtidige DBO stævner. 
Nærmere deltaljer omkring mødets udfald udsendes i en særskilt meddelse. 
 
Nyhedsbrev
Inden længe bliver der udsendt nyhedsbrev til de nuværende medlemmer. 

Referant: Majbrit Keinicke

Seneste nyheder

Kommende events