Klubmodul henter siden
Referat fra bestyrelsesmøde den 7. oktober 2017
Majbrit Keinicke

  07.11.2017
  21:52

Dagsorden til mødet (er punkterne med fed skrift)

Deltager:

Majbrit Keinicke

Jørgen Schubert

Rasmus Salomon

Morten Lander 

Generalforsamling 

Form på denne og hvad som skal gøres klar inden vi sender mail ud til medlemmer om at det starter i

vores Forum. Rasmus sætter det op med punkterne, også de indkomne forslag, og Majbrit sørger for

at regnskabet bliver klart. Sammen aftales datoer for afholdelse og afstemning. Igen i år laves

afstemning i Google Forms, da der var mange deltog i denne afstemning sidste år.

Moderator under generalforsamlingen.

Vi håber på Morten Lander vil tage sig af den opgave.

Gennemgang af årsberetning 

Der var nogle enkelte kommentarer til formandsberetningen, disse er rettet og med indkaldelsen til

generalforsamlingen sendes årsberetningen. Majbrit sørger for at den bliver lagt på hjemmesiden.

Evt.

Intet

Tak for et godt men noget ''knasende'' møde på Messenger. 

Ref. Majbrit Keinicke

Seneste nyheder

Kommende events