Klubmodul henter siden
Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 17
Majbrit Keinicke

  13.03.2017
  21:37
Dagsorden og referat i kursiv under hvert punkt
 
Deltagere: Jørgen Schubert, Rasmus Salomon og Majbrit Keinicke
Afbud: Morten Lander og Søren Gabriel 
 
Generalforsamling 
85 medlemmer har deltaget og stemt i den udsendte mail. Alle 3 bestyrelsesmedlemmer der var på valg er stemt ind igen. 
Kontingent fortsætter uændret med 150,- i dette år.
 
Vedbæk - konflikt omkring badebro
Indsigelse er lavet af Christian Svanberg (KBDK´s regionsansvarlige i Nordsjælland) og sendt til Rudersdal Kommune. Se mere under Forum ''''Adgang til kysterne''''
 
CRX - foilkonkurrence i Lynæs og Waterz i 2017
Orientering fra Torben Kornum omkring ny kiteklasse indenfor foilrace.
Vi glæder os til at følge den nye kiteklasse til de to stævner, der ligger samtidig med kitetourens stævner. 


Surfapp
Vi er blevet kontaktet omkring udvikling af en ny surfapp, som lyder spændende og nytænkende. KBDK ønsker ikke at gå yderligere ind i dette projekt. Vi foreslår at det giver bedre mening at spørge ud i de mange forums på Facebook ''''Hvor surfes der'''' ''''Kitesurferen'''' mv.

Nyhedsbrev 
Inden længe bliver der udsendt nyhedsbrev til nuværende medlemmer. Vi efterlyser stadig en ad hoc person til at hjælpe med at udsende nyhedsbreve/lægge nyheder på fb. side og hjemmeside. 
 
Referant: Majbrit Keinicke

Seneste nyheder

Kommende events