Klubmodul henter siden
Valg af 2 stk. bestyrelsesmedlemmer
Rasmus Salomon

  01.04.2024
  09:40
Paragraf 10 Bestyrelse valg
Bestyrelsen er KBDK´s ledelse og repræsenterer KBDK i alle forhold. KBDK´s beslutninger og handlinger forpligter ift. lovene.
Bestyrelsen består af en formand, kasserer samt 3 menige medlemmer, alle vælges for 2 år af gangen ved den almindelige generalforsamling. 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde og fordeler løbende opgaverne mellem sig og inddrager underudvalg efter behov.
Følgende 2 er på genvalg i år:
Morten Lander 
Jørgen Schubert  

Seneste nyheder

Kommende events