Klubmodul henter siden
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - 2022
Rasmus Salomon

  21.06.2023
  21:42

Fra vores vedtægter: 

Paragraf 10 Bestyrelse valg
 
Bestyrelsen er KBDK´s ledelse og repræsenterer KBDK i alle forhold. KBDK´s beslutninger og handlinger forpligter ift. lovene.
 
Bestyrelsen består af en formand, kasserer samt 3 menige medlemmer, alle vælges for 2 år af gangen ved den almindelige generalforsamling. 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.
 
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde og fordeler løbende opgaverne mellem sig og inddrager underudvalg efter behov.
 
På valg er: 
Rasmus Salomon - formand
Majbrit Keinicke - kasserer 

Seneste nyheder

Kommende events