Klubmodul henter siden
Indkommende forslag 2021
Rasmus Salomon

  04.03.2022
  06:11
Vi modtog i år ingen forslag som skulle tages op på årets generelforsamling fra KBDK medlemmer.
Bestyrelsens udspil til kontingentet, er at det fastholdes på 150 kr. om året. Hvor de 100 kr. går direkte til DS. 

Seneste nyheder

Kommende events