Klubmodul henter siden
Indkommende forslag 2017
Rasmus Salomon

  07.11.2017
  22:20
Der er kommet 5 forslag til dettes års generalforsamling. Bestyrelsen har valgt at arbejde videre med punkt 4 og punkt 5, men håber at nogle medlemmer lokalt vil byde ind på nogle af de andre 3 overstående punkter. 
 
Punkt 1 
Jeg vil foreslå at der i samarbejde med myndighederne sættes fornødne skraldespande op ved Surfspots, som er mest anvendt.

Punkt 2
Det samme gælder at der sættes vindmålere op på de mest anvendte kitespots, måske i samarbejde med DMI?

Punkt 3 
Skilte omkring fredningen af områder oversættes til engelsk, så de rent faktisk bliver overholdt og vi ikke får problemer med myndighederne. Der er efterhånden mange turister og udlændinge som bruger Danmark til kite Surf. De fleste kan af gode grunde ikke læse eller forstå dansk...

Punkt 4
At enhver "ny" kitesurfer får en lille "pakke" tilsendt med Essentials omkring kitespots, sikkerhed, regler, vigtige hjemmesider og Surfforhold etc.

 
punkt5
I nuværende tekst i ?  står der  ''''Den almindelige generalforsamling afholdes årligt i november måned og afvikles virtuelt på Kiteboarding Danmarks hjemmeside''''.
 
Dette ønskes ændret til januar måned, da det passer bedre i forhold til regnskabsår og mindre travlhed i bestyrelsen.
 
I nuværende tekst i $7 står der ''''Beslutninger tages herefter ved åbne afstemninger, hvor medlemmer kan logge ind og skrive, hvad de stemmer.''''
 
Dette ønskes ændret til at afstemningen foregår ved at stemme på dette tilsendte link i Google Analyse.  

 

Seneste nyheder

Kommende events