KBDK a°rsberetning 2018

Det er ved at være den tid pa° a°ret, hvor vi skal afholde vores generalforsamling i KBDK (Kiteboarding Danmark) Hvis det er første gang du hører om det, kan du læse mere om, hvordan vores forening er drevet i vores vedtægter pa° kbdk.dk Jeg vil prøve kort at redegøre lidt for, hvad vi i KBDK har været involveret i gennem 2018.

OL

2024 er det sikkert at kitesurfing kommer pa° OL programmet. Vi ha°ber selvfølgelig pa° dansk deltagelse, som kan gøre det godt. I a°rene op til 2024 vil vi arbejde pa°, at der kan blive skabt en bredde, sa° vi fa°r en talentmasse der kan videreudvikles pa°. Det arbejde vil vi søsætte i samarbejde med DS i løbet af 2019.

Revision af reservatbekendtgørelsen for Sydfynske Øhavs vildtreservat

Pa° et borgermøde deltog KBDK, hvor der skulle ses pa° om der var behov for ændringer i fredningerne. Vi brugte muligheden for at se om vi kunne fa° a°bnet op for lidt flere muligheder for kitesurferne. Pa° mødet var der rigtigt mange brugergrupper med, lige fra lystfiskere til beboere pa° øerne i det sydfynske, og ornitologerne var naturligvis ogsa° repræsenteret. Mødet forgik stille og roligt, og vi fik svaret fint pa° de spørgsma°l der var omkring vores tilstedeværelse i naturen. Vi blev som særvaneligt beskyldte for forstyrrelser af fuglelivet. Heldigvis var der mange andre fornuftige med pa° mødet, som henviste til forstyrrelser for fuglelivet fra ex. havørne, ræve og ma°rhunde.

Mødet var starten pa° et længere arbejde med reservatbekendtgørelsen, sa° vi kan første senere svare pa° om der kan kommer ændringer for os. Vi bad dem se pa° om der kunne a°bnes op for kitesurfing pa° Ristingehale pa° Langeland. Bliver spændende at se om det kommer til at lykkedes.

Kitesurfing turister i det Sydfynske

Pa° det før omtalte møde var det oppe at vende at der nogle gange i løbet af sommeren, kom store træskibe sejlende med kitesurfere ombord. De er blevet observeret i flere a°r, hvor de sejler i fredet omra°det, men det var frem til i a°r ikke lykkedes at fa° kontakte til dem. 2018 blevet a°ret hvor Naturstyrelsen valgte at tage kontakte til ba°dene. De satte en ba°d i vandet og sejlede ud og tog kontakte til dem, mens de sejlede i et fredet omra°de. Naturstyrelsen ma°tte have fat i dem nogle gange, da de flyttede sig over til et andet omra°de som ogsa° var fredet. KBDK har været i kontakt med dem og der har derefter været en god dialog med dem omkring deres fremtidige besøg i det sydfynske. Det var pa° ingen ma°der interesseret i at ødelægge noget for nogle, og sagde at de gerne vil følge vores anvisninger.

Kitetour og Big Air

Kitetouren blev ogsa° afviklet i fin stil i 2018 – der var to faste stævner, et mobilt og en reserve weekend pa° programmet. Vi startede desværre op med at aflyse vores første stævne, som var et mobilt stævne Fyn/Jylland pga. manglende vind. Da vi kom til Lynæs var vi ramt af højtrykket, og blev derfor kun til 1 time med bedst trick, og igen ingen gældende resultater.

Vi ma°tte derfor taget vores reserveweekend i brug, da vi ikke pa° de to første stævner havde fa°et gældende resultater. Vi havde rigtigt svært ved at finde ud af hvor det bedste spot ville være, og endte med at melde ud fredag at stævnet helt sikkert ville være pa° Fyn. Men vi ville første melde ud lørdag morgen kl. 06.00 melde ud hvor vi skulle sejle. Vi valgte at afviklet stævnet pa° Fynshoved, hvilket heldigvis lykkedes for os, sa° de eftertragtede ranglistepoint blev uddelt. Se videoen fra stævnet her https://www.youtube.com/watch?v=5AA0xPCBUW4

Vi sluttede af til DM ved Waterz igen, og i modsætning til 2017 var der fuldt tryk pa° vinden i 2018. Jeg har været med til at lave kitetour i 12 a°r, og det ma° være det ha°rdeste stævne jeg til dato kan huske vi har afviklet. Vi startede med massivt regnvejr under hele opsætningen af stævnet. Derefter kom vinden for fuldt tryk, men stadigvæk med kraftige byger ind i mellem. Selvom vi efterha°nden har afviklet en del stævner ved Vesterhavet, tog det alligevel røven pa° os i a°r, og oversvømmede vores dommer stande pa° A og B og Q banen, sa° vi under stævnet ma°tte flytte det hele længere op pa° stranden. Men det hele endte lykkeligt, og vi fik igen afviklet hele stævnet og fik ka°ret vindere i alle 3 rækker. Se de endelige resultater her http://kitetour.dk/rangliste-2018/

Ny medlemsapp

Fra mobilen kan du nu som medlem logge ind og se de fleste oplysninger om dit medlemskab, vise og printe gyldigt medlemskort, se dine stævnetilmeldinger, læse mails osv.
Download ’klubmodul’ appen og log pa°. Har du glemt dine login oplysninger kan du altid bede om ny kode via hjemmesiden.

Medlemsskab

Hvis du ikke er medlem af KBDK, sa° vil jeg lige her til sidst kort skrive lidt omkring hvad det koster, og hvad pengene bliver brugt til.

Det koster 150,- at være medlem af KBDK
100,- ga°r direkte videre til Dansk Sejlunion.
30,- bliver brugt pa° betale det administrationsmodul vi bruger (hjemmeside, onlinebetaling og medlemsadministration). Med den holder vi styr pa° medlemmer, gør det muligt for jer at betale med Dankort, og melder betalinger til via PBS.
5,- ga°r til udgifter ifm. Bank/renteudgifter og gebyrer som erhvervskunde.
5,- ga°r til medlem af IKA. International Kiteboarding Association.
De ca. sidste 10,- bliver brugt til, hvis vi skal til møder eller andet, hvor der skal dækkes eksempelvis transportudgifter.

Hvis ikke du er medlem allerede, sa° ha°ber jeg du melder dig ind. Desto flere vi er, desto lettere er det for os at fa° indflydelse pa° tungere sager. Dags dato har vi rundet de 188 medlemmer, men vi ha°ber mange flere vil melde sig ind, sa° vi kan vise hvor mange vi i virkeligheden er...

Vi skal sta° sammen, og vi har brug for dig!!

Rasmus Salomon
Formand for Kiteboarding Danmark.

Seneste nyheder

Kommende events